Arbeidsmediation

Arbeidsmediation

 Wanneer wordt arbeidsmediation ingezet?

Er is een verstoorde werkrelatie en u komt er samen niet meer uit en u heeft er beiden
belang bij dat de relatie hersteld wordt.

Er is sprake van ziekte ten gevolge van een arbeidsconflict en de bedrijfsarts adviseert
mediation.

Eén van beiden wil de arbeidsrelatie beëindigen zonder tussenkomst van het UWV of de
kantonrechter (exit-mediation). Via een beëindiging met wederzijds goedvinden
behoudt de werknemer zijn WW-rechten, worden juridische kosten bespaart en gaan
partijen veelal goed uit elkaar. Dit draagt bij aan een sneller herstel van een zieke
werknemer en behoud van een goed imago van een werknemer/werkgever.

Wat kunt u verwachten van een arbeidsmediation?

Om tot een goede conflictsdiagnose te komen starten wij met twee individuele intakegesprekken. Uit deze gesprekken zal blijken of partijen willen gaan werken aan het herstel van de arbeidsrelatie of dat partijen de communicatie willen gaan herstellen om elders binnen het bedrijf te re-integreren. Het kan ook zo zijn dat één van beide partijen niet meer verder wil. In dát geval kan er worden overgegaan tot een exit-mediation.
Bij een exit-mediation komt de hele juridische afwikkeling van de arbeidsovereenkomst aan bod. Dus wanneer gaan jullie uit elkaar en is er sprake van een ontslagvergoeding, speelt er een concurrentiebeding, is er een outplacement traject mogelijk. Al dit soort zaken worden vastgelegd in een beeïndigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden zodat de werknemer zijn WW-rechten behoudt.

Oorzaken arbeidsconflict

De arbeidsrelatie is een complexe relatie en hierdoor kunnen er spanningen ontstaan tussen collega’s of tussen een werkgever en een werknemer. Veel voorkomende oorzaken van arbeidsconflicten zijn: gebrek aan (goede) communicatie, gebrek aan waardering, onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, botsende persoonlijkheden of privé-problemen.